Έρευνα

Βασική, μεταφραστική και κλινική έρευνα

Η  Αιματολογική Κλινική  έχει εκτεταμένο και πολυσχιδές ερευνητικό έργο, όπως αντανακλάται στις πολυάριθμες επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκυρα, υψηλού κύρους, διεθνή επιστημονικά περιοδικά και τις πολλές βραβεύσεις σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια. Ο ερευνητικός προσανατολισμός της κλινικής αφορά κυρίως τη μελέτη της ανοσολογικής ρύθμισης και της σηματοδοτικής αρχιτεκτονικής της κακοήθους αιμοποίησης και ειδικότερα στο μεταφραστικό επίπεδο με επιδίωξη την ανεύρεση προγνωστικών και προβλεπτικών βιοδεικτών και μοριακών μηχανισμών αντίστασης στις παρούσες θεραπείες.

Η κλινική μας έχει λάβει ή συμμετέχει σε 5 μεγάλα ανταγωνιστικα ππρογράμματα το 2020.

α) ΕΛΙΔΕΚ  METAHEM: Ανοσομεταβολική ρύθμιση της κογχης των αιμοποιητικών στελεχιαίων κυττάρων στη μυελοδυσπλασία και τη γήρανση.
β) ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ (ερευνώ καινοτομώ) MDS-Target: Ανάπτυξη καινοτόμου προγνωστικής μεθόδου για τη θεραπεία με υπομεθηλιωτικούς παράγοντες σε ασθενείς με μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο.
γ) ΕΛΙΔΕΚ  PURECELL: Towards Precision Medicine: Advanced cellular analytics in biomedical research, σε συνεργασια με το ΕΚΕΤΑ.
δ) ΕΛΙΔΕΚ personaCLLized: Innovative approach for personalized prediction and health assessment.
e) Πρόγραμμα  «Υποστήριξης της Περιφερειακής Αριστείας» IntechThrace. 

Επιπροσθέτως 20 διεθνείς νέες δημοσιεύσεις αναρτήθηκαν το 2020 στο PubMed. Η μία στο δεύτερο εγκυρότερο παγκοσμίως περιοδικό (Blood Advancesκαι μια στο έκτο (Blood Cancer Journal). Επίσης συμμετέχουμε  (η μοναδική ελληνική συμμετοχή) σε πρωτοπόρα δημοσίευση της παγκόσμιας ομάδας ΜΔΣ στο Nature Medicine και σε άλλες 5 διεθνείς μελέτες υψηλού κύρους

Ειδικότερα περιλαμβάνει τους εξής τομείς/νόσους.

 1. Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, φυσιολογική και λευχαιμική αιμοποίηση και ΡΝΗ
 2. Πολλαπλούν μυέλωμα
 3. Μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα
 4. Λεμφοϋπερπλαστικά σύνδρομα
 5. Ανοσορρύθμιση σε καρδιολογικές και πνευμονικές παθήσεις

Παρακάτω παρατίθενται δημοσιεύσεις που αφορούν στα Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, στη φυσιολογική και  λευχαιμική αιμοποίηση και ΡΝΗ:

 1. Implications of TP53 allelic state for genome stability, clinical presentation and outcomes in myelodysplastic syndromes.
  Bernard E, Nannya Y, Hasserjian RP, Devlin SM, Tuechler H, Medina-Martinez JS, Yoshizato T, Shiozawa Y, Saiki R, Malcovati L, Levine MF, Arango JE, Zhou Y, Solé F, Cargo CA, Haase D, Creignou M, Germing U, Zhang Y, Gundem G, Sarian A, van de Loosdrecht AA, Jädersten M, Tobiasson M, Kosmider O, Follo MY, Thol F, Pinheiro RF, Santini V, Kotsianidis I, Boultwood J, Santos FPS, Schanz J, Kasahara S, Ishikawa T, Tsurumi H, Takaori-Kondo A, Kiguchi T, Polprasert C, Bennett JM, Klimek VM, Savona MR, Belickova M, Ganster C, Palomo L, Sanz G, Ades L, Della Porta MG, Smith AG, Werner Y, Patel M, Viale A, Vanness K, Neuberg DS, Stevenson KE, Menghrajani K, Bolton KL, Fenaux P, Pellagatti A, Platzbecker U, Heuser M, Valent P, Chiba S, Miyazaki Y, Finelli C, Voso MT, Shih LY, Fontenay M, Jansen JH, Cervera J, Atsuta Y, Gattermann N, Ebert BL, Bejar R, Greenberg PL, Cazzola M, Hellström-Lindberg E, Ogawa S, Papaemmanuil E.Nat Med. 2020 Oct;26(10):1549-1556. doi: 10.1038/s41591-020-1008-z. Epub 2020 Aug 3
 2. Novel dynamic outcome indicators and clinical endpoints in myelodysplastic syndrome; the European LeukemiaNet MDS Registry and MDS-RIGHT project perspective.
  De Witte T, Malcovati L, Fenaux P, Bowen D, Symeonidis A, Mittelman M, Stauder R, Sanz G, Čermák J, Langemeijer S, Hellström-Lindberg E, Germing U, Skov Holm M, Mądry K, Tatic A, Medina Almeida A, Savic A, Mandac Rogulj I, Itzykson R, Hoeks M, Gravdahl Garelius H, Culligan D, Kotsianidis I, Ades L, Van de Loosdrecht AA, Van Marrewijk C, Yu G, Crouch S, Smith A.Haematologica. 2020 Nov 1;105(11):2516-2523.
 3. The effect of 5-azacytidine treatment delays and dose reductions on the prognosis of patients with myelodysplastic syndrome: how to optimize treatment results and outcomes.
  Diamantopoulos PT, Symeonidis A, Pappa V, Kotsianidis I, Galanopoulos A, Pontikoglou C, Anagnostopoulos A, Vassilopoulos G, Zikos P, Hatzimichael E, Papaioannou M, Megalakaki A, Repousis P, Kotsopoulou M, Dimou M, Solomou E, Dryllis G, Tsokanas D, Papoutselis MK, Papageorgiou S, Kyrtshonis MC, Kourakli A, Papadaki H, Panayiotidis P, Viniou NA.Br J Haematol. 2020 Aug 30. doi: 10.1111/bjh.17062.

Βραβείο μιας εκ των 6 καλύτερων προφορικών ανακοινώσεων στο  πανελλήνιο συνέδριο Αιματολογίας 2020 (plenary session).Τίτλος εργασίας « Refinement of prognosis and the effect of azacitidine in intermediate-risk myelodysplastic syndromes»

Οι παραπάνω οντότητες αποτελούν το βασικό αντικείμενο μελέτης του εργαστηρίου και της κλινικής. Η παρούσα βασική και μεταφραστική έρευνα αφορά τη διερεύνηση των σηματοδοτικών μονοπατιών σε υποπληθυσμούς CD34+ και Τ κύτταρων και των μηχανισμών αντίστασης στους υπομεθυλιωτικούς παράγοντες. Στο παρελθόν έχει διερευνηθεί εκτεταμένα ο ρόλος των Τ ρυθμιστικών (Tregs), των Th17 και των αμετάβλητων (invariant) iNKT κυττάρων στη λευχαιμική αιμοποίηση των ΜΔΣ, ενώ μέλη της κλινικής συμμετείχαν στην ανακάλυψη του υπεύθυνου γονίδιου για την κληρονομική ΡΝΗ το 2006.  Στην Αιματολογική κλινική διενεργείται επιπλέον κλινική έρευνα και έχουν ήδη δημοσιευτεί τα πρώτα κλινικά δεδομένα της αποτελεσματικότητας και τοξικότητας της αζακυτιδίνης σε ασθενείς με ΜΔΣ στον Ελλαδικό χώρο.

Διεθνή συνεργατικά προγράμματα

 • International Working Group for Prognostication in MDS (Elli Papaemmanuil, Memorial Sloan Kettering Cancer Center). Προοπτική μελέτη αλληλούχισης του γονιδιώματος ασθενών με ΜΔΣ. Πρόκειται για την πλέον σημαντική, διεθνή προσπάθεια μοριακής ταξινόμησης των ΜΔΣ. Η Αιματολογική κλινική της Αλεξανδρούπολης είναι το μοναδικό συνεργαζόμενο κέντρο από την Ελλάδα. https://www.mskcc.org/research-areas/labs/elli-papaemmanuil/international-working-group-prognostication-mds
 • The biology of glycolipid specific T cells, their role in haematological disease and their therapeutical potential. (Anastasios Karadimitris, Imperial College London).Πρόκειται για ερευνητικό πρόγραμμα που ξεκίνησε περίπου μία δεκαετία πριν και σήμερα ωρίμασε οδηγώντας στην ανάπτυξη CD1d-ειδικών iNKT κυττάρων με χιμαιρικούς αντιγονικούς υποδοχείς. http://www.imperial.ac.uk/people/a.karadimitris
 • Endogenous Retroviruses in the Development of MDS and AML. (George Kassiotis, The Francis Crick Institute). Πρόσφατη συνεργασία πάνω στο ρόλο των εδογενών ρετροιών στην ανάπτυξη ΜΔΣ και ΟΜΛ και επίσης στην αντίσταση στους υπομεθυλιωτικούς παράγοντες.
 • Outcome of Lower Risk Non Del 5q MDS after Failure of Erythropoiesis Stimulating Agents (ESA), and Impact of Post-ESA Treatment on Survival: A Retrospective European Study. Διεθνής πολυκεντρική αναδρομική μελέτη σε ασθενείς με ΜΔΣ με κύριο ερευνητή την Sophie Park του Groupe Français des Myélodysplasies (GFM). Η Αιματολογική κλινική της Αλεξανδρούπολης είναι το μοναδικό συνεργαζόμενο κέντρο από την Ελλάδα.
 • European Myelodysplastic Syndromes Registry (EU-MDS). Πρόκειται για πανευρωπαϊκή προοπτική καταγραφή των κλινικοεργαστηριακών χαρακτηριστικών ασθενών με πρώιμα στάδια ΜΔΣ.

Δημοσιεύσεις

Park S, Hamel JF, Toma A, Kelaidi C, Thépot S, Campelo MD, Santini V, Sekeres MA, Balleari E, Kaivers J, Sapena R, Götze K, Müller-Thomas C, Beyne-Rauzy O, Stamatoullas A, Kotsianidis I, Komrokji R, Steensma DP, Fensterl J, Roboz GJ, Bernal T, Ramos F, Calabuig M, Guerci-Bresler A, Bordessoule D, Cony-Makhoul P, Cheze S, Wattel E, Rose C, Vey N, Gioia D, Ferrero D, Gaidano G, Cametti G, Pane F, Sanna A, Germing U, Sanz GF, Dreyfus F, Fenaux P. Outcome of Lower-Risk Patients With Myelodysplastic Syndromes Without 5q Deletion After Failure of Erythropoiesis-Stimulating Agents. J Clin Oncol. 2017 Mar 28:JCO2016713271.

Miltiades P, Lamprianidou E, Vassilakopoulos TP, Papageorgiou SG, Galanopoulos AG, Nakou E, Vakalopoulou S, Garypidou V, Papaioannou M, Hadjiharissi E, Papadaki HA, Spanoudakis E, Pappa V, Tsatalas K, Kotsianidis I. The Stat3/5 signaling biosignature in hematopoietic stem/progenitor cells predicts response and outcome in myelodysplastic syndrome patients treated with azacitidine. Hellenic MDS Study Group.. Clin Cancer Res. 2016 Apr 15;22(8):1958-68. 

Kotsianidis I, Tsatalas C. Sequential development of different acute leukemia types in the same patient. Blood. 2014 Oct 16;124(16):2608.

Miltiades P, Lamprianidou E, Vassilakopoulos TP, Papageorgiou SG, Galanopoulos AG, Vakalopoulou S, Garypidou V, Papaioannou M, Hadjiharissi E, Pappa V, Papadaki HA, Spanoudakis E, Tsatalas K, Kotsianidis I. Expression of CD25 antigen on CD34+ cells is an independent predictor of outcome in late-stage MDS patients treated with azacitidine. Blood Cancer J. 2014 Feb 28;4:e187.

Papoutselis M, Douvali E, Papadopoulos V, Spanoudakis E, Margaritis D, Tsatalas C, Kotsianidis I. Has introduction of azacytidine in everyday clinical practice improved survival in late-stage Myelodysplastic syndrome? A single center experience. Leuk Res. 2014 Feb;38(2):161-5.

Douvali E, Papoutselis M, Vassilakopoulos TP, Papadopoulos V, Spanoudakis E, Tsatalas C, Kotsianidis I. Safety and efficacy of 5-azacytidine treatment in myelodysplastic syndrome patients with moderate and mild renal impairment. Leuk Res. 2013 Aug;37(8):889-93.

Kotsianidis I, Spanoudakis E, Nakou E, Miltiades P, Margaritis D, Tsatalas C, Tzouvelekis A, Oikonomou A. Hypomethylating therapy and autoimmunity in MDS: An enigmatic relationship. Leuk Res. 2012 Apr;36(4):e90-2.

Bouchliou I, Miltiades P, Nakou E, Spanoudakis E, Goutzouvelidis A, Vakalopoulou S, Garypidou V, Kotoula V, Bourikas G, Tsatalas C, Kotsianidis I. Th17 and Foxp3(+) T regulatory cell dynamics and distribution in myelodysplastic syndromes. Clin Immunol. 2011 Jun;139(3):350-9.

Hu M, Bassett JH, Danks L, Howell PG, Xu K, Spanoudakis E, Kotsianidis I, Boyde A, Williams GR, Horwood N, Roberts IA, Karadimitris A. Activated invariant NKT cells regulate osteoclast development and function. J Immunol. 2011 Mar 1;186(5):2910-7.

Kotsianidis I, Bouchliou I, Nakou E, Spanoudakis E, Margaritis D, Christophoridou AV, Anastasiades A, Tsigalou C, Bourikas G, Karadimitris A, Tsatalas C. Kinetics, function and bone marrow trafficking of CD4+CD25highFoxp3+ regulatory T cells in Myelodysplastic Syndromes (MDS). Leukemia. 2009 Mar;23(3):510-8.

Kotsianidis Ι, Bazdiara Ι, Anastasiades A, Pantelidou D, Margaritis D, Spanoudakis E, Bourikas G, De Coster R, De Porre P, Tsatalas C. In vitro effects of the farnesyltransferase inhibitor tipifarnib on MDS progenitors. Acta Haematol; 2008 Sep 30;120(1):51-56.

Almeida AM, Murakami Y, Layton DM, Hillmen P, Sellick GS, Maeda Y, Richards S, Patterson S, Kotsianidis I, Mollica L, Crawford DH, Baker A, Ferguson M, Roberts I, Houlston R, Kinoshita T, Karadimitris A.  Hypomorphic promoter mutation in PIGM causes inherited glycosylphosphatidylinositol deficiency. Nat Med. 2006 Jul;12(7):846-51

Matsouka P, Pagoni M, Zikos P, Giannakoulas N, Apostolidis I, Asprogeraka T, Arvanitopoulou E, Spanoudakis E, Kotsianidis I, Tsatalas K, Papaioannou M, Marinakis T, Skandali A, Viniou N, Yataganas X, Bakiri M. Addition of cyclosporin-A to chemotherapy in secondary (post-MDS) AML in the elderly. A multicenter randomized trial of the Leukemia Working Group of the Hellenic Society of Hematology. Ann Hematol. 2006 Apr;85(4):250-6.

Kotsianidis I, Silk JD, Spanoudakis E, Patterson S, Almeida A, Schmidt RR, Tsatalas C, Bourikas G, Cerundolo V, Roberts IA, Karadimitris A. Regulation of hematopoiesis in vitro and in vivo by invariant NKT cells. Blood. 2006 Apr 15;107(8):3138-44. (IF:10,896)

Patterson S, Kotsianidis I, Almeida A, Politou M, Rahemtulla A, Matthew B, Schmidt RR, Cerundolo V, Roberts IA, Karadimitris A.  Human invariant NKT cells are required for effective in vitro alloresponses. J Immunol. 2005 Oct 15;175(8):5087-94. (IF:6,068)

Διακρίσειςβραβεύσεις

 1. LRF Clinical Research Fellowship με τίτλο: «Expression and function of CD1d in primitive, multipotential haemopoietic stem cells» (Δεκέμβριος 2003-Μάρτιος 2005), Λονδίνο.
 2. Βραβείο νέου ερευνητή στο 18ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο. Τίτλος εργασίας «Οι μεταβολές του αριθμού, της λειτουργικότητας και της εκλεκτικής μετανάστευσης των CD4+CD25highFoxp3+ Τ ρυθμιστικών κυττάρων είναι ενδεικτικές της συμμετοχής τους στην παθοφυσιολογία των ΜΔΣ». 14 – 17 Νοεμβρίου 2007, Θεσσαλονίκη.
 3. Έπαθλο «Αρκάγαθος Γούτας» στο 23ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο. Τίτλος εργασίας «Ταυτοποίηση ενός G-CSF-επαγόμενου STAT3+STAT5+ υποπληθυσμού των κλωνικών προβαθμίδων των Μ&Σ με χαρακτηριστικά λευχαιμικού στελεχιαίου κυττάρου: Ένας νέος βιοδείκτης απόκρισης στην αζακυτιδίνη». 22 – 24 Νοεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη.
 4. Nomination “six best abstracts” στο 4th International Conference on Myelodysplastic Syndromes. Τίτλος εργασίας «Distinct Profile and Epigenetic Modulation Of STAT Signaling In FOXP3+ T Regulatory Cells Among The Various MDS Subtypes». 15-17 Μαίου 2014, Estoril, Πορτογαλία.
 5. EMBL Fellowship στο EMBO | EMBL Symposium: The Mobile Genome: Genetic and Physiological Impacts of Transposable Elements (το έλαβε ο ειδικευόμενός μου) για την εργασία με τίτλο: « Retrotransposon exaptation coupled with adaptive evolution significantly contributed to the generation of a human-protein-specific coding gene that promotes cancer cell proliferation and metastasis in various tumours: the case of MYEOV gene». 16-19 Σεπτεμβρίου 2015, Χαϊδελβέργη, Γερμανία.

Η ερευνητική δραστηριότητα στο πολλαπλούν μυέλωμα αφορά  τόσο την παθοβιολογία της νόσου και ειδικότερα της οστικής νόσου, όσο και την αναδρομική καταγραφή ασθενών

Διεθνή συνεργατικά προγράμματα

 • Molecular and cellular pathogenesis of mutliple myeloma; understanding the mechanisms of osteoclast activation and bone disease in myeloma. (Anastasios Karadimitris, Imperial College London). http://www.imperial.ac.uk/people/a.karadimitris

Δημοσιεύσεις

Ersek A, Xu K, Antonopoulos A, Butters TD, Santo AE, Vattakuzhi Y, Williams LM, Goudevenou K, Danks L, Freidin A, Spanoudakis E, Parry S, Papaioannou M, Hatjiharissi E, Chaidos A, Alonzi DS, Twigg G, Hu M, Dwek RA, Haslam SM, Roberts I, Dell A, Rahemtulla A, Horwood NJ, Karadimitris A. Glycosphingolipid synthesis inhibition limits osteoclast activation and myeloma bone disease. J Clin Invest. 2015 Jun;125(6):2279-92.

Katodritou E, Vadikolia C, Lalagianni C, Kotsopoulou M, Papageorgiou G, Kyrtsonis MC, Matsouka P, Giannakoulas N, Kyriakou D, Karras G, Anagnostopoulos N, Michali E, Briasoulis E, Hatzimichael E, Spanoudakis E, Zikos P, Tsakiridou A, Tsionos K, Anargyrou K, Symeonidis A, Maniatis A, Terpos E. “Real-world” data on the efficacy and safety of lenalidomide and dexamethasone in patients with relapsed/refractory multiple myeloma who were treated according to the standard clinical practice: a study of the Greek Myeloma Study Group. Ann Hematol. 2014 Jan;93(1):129-39. doi: 10.1007/s00277-013-1841-y.

Oriol A, Giraldo P, Kotsianidis I, Couturier C, Olie R, Angermund R, Corso A. Efficacy and safety of bortezomib-based retreatment at the first relapse in multiple myeloma patients: a retrospective study. Hematology. 2014 Dec 10.

Hu M, Bassett JH, Danks L, Howell PG, Xu K, Spanoudakis E, Kotsianidis I, Boyde A, Williams GR, Horwood N, Roberts IA, Karadimitris A. Activated invariant NKT cells regulate osteoclast development and function. J Immunol. 2011 Mar 1;186(5):2910-7

Spanoudakis E, Hu M, Naresh K, Terpos E, Melo V, Reid A, Kotsianidis I, A. Rahemtulla A, Karadimitris A. Regulation of multiple myeloma survival and progression by CD1d. Blood. 2009 Mar 12;113(11):2498-507.

Politou M, Karadimitris A, Terpos E, Kotsianidis I, Apperley JF, Rahemtulla A. No evidence of mutations of the PSMB5 (beta-5 subunit of proteasome) in a case of myeloma with clinical resistance to Bortezomib. Leuk Res. 2006 Feb;30(2):240-1.

 

Διακρίσειςβραβεύσεις

 1. Βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης στα πλαίσια του 16ου Πανελλήνιου Αιματολογικού Συνεδρίου . 3-5 Νοεμβρίου 2005,Αθήνα. Τίτλος Εργασίας  «Το velcade -επηρεάζει την επεξεργασία και αντιγονοπαρουσίαση επιτόπων που εξαρτώνται από το πρωτεόσωμα. Ανάγκη για αντιική προφύλαξη.»
 2. Βραβείο νέου ερευνητή στο 21ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο. Τίτλος εργασίας «Ο ρόλος των αμετάβλητων φυσικών κυτταροκτόνων Τ-λεμφοκυττάρων (iNKT) στη φυσιολογική οστεοκλαστογένεση και στην οστική νόσο του πολλαπλού μυελώματος». 10 – 12 Νοεμβρίου 2010, Θεσσαλονίκη.

Η ερευνητική δραστηριότητα στα ΜΥΝ αφορά  τόσο την παθοβιολογία της νόσου όσο και την αναδρομική καταγραφή ασθενών.

Δημοσιεύσεις

Spanoudakis E, Papoutselis M, Miltiades P, Papamichos SI, Tilkeridis C, Tsatalas C, Kotsianidis I. The presence of the JAK2V617F point mutation affects osteoclast function in patients with chronic myeloproliferative neoplasms. Blood Cells Mol Dis. 2015; under revision.

Vadikolia CM, Tsatalas C, Anagnostopoulos K, Trypsianis G, Pantelidou D, Bazdiara I, Anastasiadis A, Spanoudakis E, Kotsianidis I, Margaritis D, Kortsaris A, Bourikas G. Proteolytic matrix metallopeptidases and inhibitors in BCR-ABL1-negative myeloproliferative neoplasms: correlation with JAK2 mutation status. Acta Haematol. 2011;126(1):54-62.

Spanoudakis E, Bazdiara I, Pantelidou D, Kotsianidis I, Papadopoulos V, Margaritis D, Xanthopoulidis G, Moustakidis E, Mantzourani S, Bourikas G, Tsatalas C. Dynamics of telomere’s length and telomerase activity in Philadelphia chromosome negative myeloproliferative neoplasms. Leuk Res. 2011 Apr;35(4):459-64.

Christoforidou A, Pantelidou D, Anastasiadis A, Goutzouvelidis A, Margaritis D, Kotsianidis I, Spanoudakis E, Kaloutsi V, Bourikas G, Tsatalas C.Hydroxyurea and Anagrelide Combination Therapy in Patients with Chronic Myeloproliferative Diseases Resistant or Intolerant to Monotherapy. Acta Haematol. 2009 Jan 8;120(4):195-198.

Spanoudakis E, Bazdiara I, Kotsianidis I, Margaritis D, Goutzouvelidis A, Christoforidou A, Tsatalas C, Bourikas G. Hydroxyurea (HU) is effective in reducing JAK2V617F mutated clone size in the peripheral blood of essential thrombocythemia (ET) and polycythemia vera (PV) patients. Ann Hematol. 2009 Jul;88(7):629-32.

Spanoudakis E, Margaritis D, Kotsianidis I, Georgiou G, Tripsianis G, Anastasiadis A, Karakolios A, Pantelidou D, Panayiotidis P, Bourikas G, Tsatalas C. Long-term bone marrow cultures (LTBMC) from essential thrombocythemia (ET) patients with or without JAK2617V>F mutation. Leuk Res. 2008 Mar 3;

Διακρίσεις-βραβεύσεις

 1. Βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης στο 18ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο. Τίτλος εργασίας «Μελέτη της δυναμικής του μήκους των τελομερών και της έκφρασης της τελομεράσης στα Ρh-αρνητικά χρόνια μυελοϋπερπλαστικα νοσήματα.». 14 – 17 Νοεμβρίου 2007, Θεσσαλονίκη.
 2. Βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης στο 22ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο. Τίτλος εργασίας «Ο ρόλος της κινάσης JAK2 στη λειτουργία των οστεοκλαστών σε ασθενείς με μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα.». 14 – 17 Νοεμβρίου 2011, Αθήνα.

Η ερευνητική δραστηριότητα στα ΛΥΝ εστιάζεται κυρίως στην παθογένεση του πολλαπλού μυελώματος και την ανεύρεση προβλεπτικών βιοδεικτών στη ΧΛΛ.

Διεθνή συνεργατικά προγράμματα

 • Molecular and cellular pathogenesis of mutliple myeloma; understanding the mechanisms of osteoclast activation and bone disease in myeloma. (Anastasios Karadimitris, Imperial College London). http://www.imperial.ac.uk/people/a.karadimitris
 • ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (CLL REGISTRY). (ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ, Υπεύθυνοι: Κ. Σταματόπουλος, Α. Χατζηδημητρίου)

Δημοσιεύσεις

Miltiades P, Lamprianidou E, Kerzali IK, Nakou E, Papamichos SI, Spanoudakis E, Kotsianidis I. Three-fold higher frequency of circulating chronic lymphocytic leukemia-like B-cell clones in patients with Ph-Myeloproliferative neoplasms. Leuk Res. 2015; Editorial in Leuk Res.

Glycosphingolipid synthesis inhibition limits osteoclast activation and myeloma bone disease. Ersek A, Xu K, Antonopoulos A, Butters TD, Santo AE, Vattakuzhi Y, Williams LM, Goudevenou K, Danks L, Freidin A, Spanoudakis E, Parry S, Papaioannou M, Hatjiharissi E, Chaidos A, Alonzi DS, Twigg G, Hu M, Dwek RA, Haslam SM, Roberts I, Dell A, Rahemtulla A, Horwood NJ, Karadimitris A. J Clin Invest. 2015 Jun;125(6):2279-92.

Oriol A, Giraldo P, Kotsianidis I, Couturier C, Olie R, Angermund R, Corso A. Efficacy and safety of bortezomib-based retreatment at the first relapse in multiple myeloma patients: a retrospective study. Hematology. 2014 Dec 10.

Kotsianidis I. Surface antigen expression in CLL: a new member among the mnesteres for the prognosis of bad risk disease. Leuk Res. 2014 Apr;38(4):423-4.

Anastasiadis A, Kotsianidis I, Papadopoulos V, Spanoudakis E, Margaritis D, Christoforidou A, Gouliamtzi S, and Tsatalas C. CD1d expression as a prognostic marker for chronic lymphocytic leukemia. Leuk Lymphoma. 2014 Feb;55(2):320-5.

Kotsianidis I, Nakou E, Spanoudakis E, Bouchliou I, Moustakidis E, Miltiades P, Vadikolia CM, Szydlo R, Karadimitris A, Tsatalas C. The diagnostic value of CD1d expression in a large cohort of patients with B-cell chronic lymphoproliferative disorders. Am J Clin Pathol. 2011 Sep;136(3):400-8.

Spanoudakis E, Hu M, Naresh K, Terpos E, Melo V, Reid A, Kotsianidis I, A. Rahemtulla A, Karadimitris A. Regulation of multiple myeloma survival and progression by CD1d. Blood. 2009 Mar 12;113(11):2498-507.

Klepfish A, Rachmilewitz EA, Kotsianidis I, Patchenko P, Schattner A. Adding fresh frozen plasma to rituximab for the treatment of patients with refractory advanced CLL. QJM. 2008 Sep;101(9):737-40.

 1. Η  Αιματολογική Κλινική έχει εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα στα παραπάνω πεδία και υπήρξε πρωτοπόρος στη μελέτη του ρόλου των Τ ρυθμιστικών (Tregs) και αμετάβλητων (invariant) iNKT κυττάρων στην πνευμονική ίνωση και την αθηροσκλήρωση αντίστοιχα.Δημοσιεύσεις
  • Fouka E, Lamprianidou E, Arvanitidis K, Filidou E, Kolios G, Miltiades P, Paraskakis E, Antoniadis A, Kotsianidis I, Bouros D. Low-dose clarithromycin therapy modulates Th17 response in non-cystic fibrosis bronchiectasis patients. Lung. 2014 Dec;192(6):849-55
  • Nakou E, Babageorgakas P, Bouchliou I, Tziakas DN, Miltiades P, Spanoudakis E, Margaritis D, Kotsianidis I, Stakos DA. Statin-Induced Immunomodulation Alters Peripheral Invariant Natural Killer T-cell Prevalence in Hyperlipidemic Patients. Cardiovasc Drugs Ther. 2012 Mar 24. Editorial in same issue.
  • Tzouvelekis A, Koliakos G, Ntolios P, Baira I, Bouros E, Oikonomou A, Zissimopoulos A, Kolios G, Kakagia D, Paspaliaris V, Kotsianidis I, Froudarakis M, Bouros D. Stem cell therapy for idiopathic pulmonary fibrosis: a protocol proposal. J Transl Med. 2011 Oct 21;9:182..
  • Kotsianidis I, Nakou E, Bouchliou E, Tzouvelekis A,  Spanoudakis E,  Steiropoulos P,  Sotiriou I, Aidinis V,  Margaritis D,  Tsatalas C, Bouros D. Global impairment of CD4+CD25+foxp3+ T regulatory cells in Idiopathic Pulmonary Fibrosis.  Am J Respir Crit Care Med. 2009 Jun 15;179(12):1121-30.
  • Steiropoulos P, Kotsianidis I, Nena E, Tsara V, Gounari E, Hatzizisi O, Kyriazis G, Christaki P, Bouros Long term effect of continuous positive airway pressure therapy on the systemic immunity of patients with obstructive sleep apnea syndrome. Sleep. 2009 Apr;32(4):537-43.
  • Stakos DA, Margaritis D, Tziakas DN, Kotsianidis I, Chalikias GK, Tsatalas K, Bourikas G, Boudoulas H. Cardiovascular involvement in patients with beta-thalassemia major without cardiac iron overload. Int J Cardiol. 2008 Jun 16.
  • Tzouvelekis A, Kotsianidis I, Steiropoulos P, Bouros D. Role of CD146 in detection of apoptotic circulating endothelial cells in obstructive sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med. 2007 Jun 15;175(12):1346-1347.  

  Διακρίσειςβραβεύσεις

  1. Υποτροφία «clinical research award 2007» στα πλαίσια του 16ου Πανελλήνιου συνεδρίου Πνευμονολογίας . Τίτλος εργασίας «The role of naturally occurring CD4+CD25+ T regulatory cells in the pathogenesis of Idiopathic Interstitial Pneumonias» 16-18 Μαΐου 2007, Αθήνα.
  2. Τρίτο βραβείο στα πλαίσια του 4ου ετησίου συνεδρίου αθηροσκλήρωσης. Τίτλος εργασίας «Από την υπερλιπιδαιμία στην αθηροσκλήρωση.Ο ρόλος των ΝΚΤ λεμφοκυττάρων και η επίδραση των στατινών». 21-23 Φεβρουαρίου 2008, Θεσσαλονίκη.
  3. Bursary στο 6th ERS Lung Science Conference για την εργασία με τίτλο: «Defects in T cell regulation reveal distinct pathogenetic pathways in ILD». 14-16 Μαρτίου 2008, Estoril, Πορτογαλία
  4. Βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης στα πλαίσια του 17ου Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος για την εργασία με τίτλο: «Ελαττωματική Τ κυτταρική ρύθμιση στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση». 20-23 Νοεμβρίου 2008, Αλεξανδρούπολη.
Διδακτορικά

Προς το παρόν στην κλινική τρέχουν 5 διδακτορικές διατριβές σε ποικίλα πεδία της Αιματολογίας, ενώ αρκετές ακόμη έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς, δίνοντας δημοσιεύσεις και διακρίσεις σε υψηλού κύρους επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Όνομα Ορισμός Τριμελούς Ορισμός Θέματος Πορεία Διατριβής Ορισμός Επταμελούς (3 τακτικοί) Ολοκληρώθηκε
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΙΛΤΙΑΔΗ
κιν: 6944561861
evamilt@gmail.com
Γ. Σ: 9 / 14-6-2011
Αρ. πρωτ.: 3459 / 16-6-2011
1. Ιωάννης Κοτσιανίδης
2. Κωνσταντίνος Τσαταλάς
3. Αικατερίνη Χλίχλια
Αρ.πρωτ: 51 / 3-10-2011

«Κυτταρική σηματοδότηση στα Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα»

1η:51/26-9-2012
2η:19/19-9-2013
3η:37/4-9-2014
4η:2/15-1-2016
Αρ.πρωτ:10/16-2-2016

4.Εμμανουήλ Σπανουδάκης
5.Κωνσταντίνος Ρίτης
6. Παναγιώτης Σκένδρος
7. Στυλιανός Κακολύρης

NAI
(βαθμός άριστα)
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ
κιν: 6978418172
lamprianidou el@yahoo.gr
Γ. Σ: 7 / 18-3-2014
Αρ.πρωτ.: 2496 γ / 20-3-2014
1. Ιωάννης Κοτσιανίδης
2. Εμμανουήλ Σπανουδάκης
3. Αικατερίνη Χλίχλια, Επικ.
Αρ.πρωτ: 18 / 24-3-2014

«Ο ανοσορυθμιστικός ρόλος της επιγενετικής θεραπείας στα Μυελοδυσπλαστικλα Σύνδρομα
(ΜΔΣ)»

1η:11/19-3-2015
2η:15/21-3-2016
3η:
ΟΧΙ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΕΛΗΣ
κιν: 6977943044
menelaospapoutselis@yahoo.co.uk
Γ.Σ. 10 / 24-6-2014
Αρ.πρωτ.: 3300 / 26-6-2014
1. Ιωάννης Κοτσιανίδης
2. Δημήτριος Μαργαρίτης
3. Εμμανουήλ Σπανουδάκης
Αρ. πρωτ.: 4 / 2-2-2010«Ο ρόλος των αδιαφοροποίητων φυσικών κυτταροκτόνων Τ λεμφοκυττάρων (invariant NKT cells) στην ομοιόσταση των οστών και την οστική νόσο του πολλαπλού μυελώματος» 1η:14/28-2-2011
2η:17/12-3-2012
3η:9/21-3-2013
(38/25-9-2015:Παράταση 1 έτους)
NAI
(βαθμός άριστα)
ΜΑΡΙΝΑ
ΓΕΡΟΥΣΗ
κιν: 6959148863
mgerousi@gmail.com
Γ.Σ. 7 / 29-3-2016
Αρ.πρ: 12204 / 956 /4-4-2016
1. Ιωάννης Κοτσιανίδης
2. Εμμανουήλ Σπανουδάκης
3. Κων/νος Σταματόπουλος, Δ/ντης Ινστιτ.Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ), Εθνικό Κέντρο Ερευνας κ Τεχνολογ. Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Ερευνητής Α΄
3 χρόνια, από 29 Μαρτίου 2016«Κυτταρική σηματοδότηση στη
Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία –
μελέτη του μηχανισμού δράσης της
Βιταμίνης D»
1η:
2η:
3η:
ΟΧΙ
ΚΟΡΔΕΛΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ,
κιν. 6988762130, xrisakordella@gmail.com
Γ.Σ. 4/19-12-17,
1. Ιωάννης Κοτσιανίδης
2. Εμμανουήλ Σπανουδάκης
3. Αικατερίνη Χλίχλια, Επικ.
Αρ. πρωτ. 2613/21-12-17

«Η αλληλεπίδραση των ενδογενών ρετροιών και της μεταγωγικής οδού των ιντερφερονών με την υπομεθυλιωτική θεραπεία στα Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα»
Υποτροφία ΙΚΥ Ημ. Έναρξης 24/04/2018

1η:
2η:
3η:
ΟΧΙ
ΒΡΑΧΙΩΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
κιν. 6983848575, george_vrachiolias@yahoo.com
Γ.Σ. 9/29-5-2018,
Αρ.πρ:47704/5200/1-6-2018
1. Ιωάννης Κοτσιανίδης
2. Εμμανουήλ Σπανουδάκης
3. Μαρία Κόφφα, Αν. Καθ.
3 χρόνια, από 29-5-2018

«Ο ρόλος της αδενοσινεργικής οδού στα Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα και στο μηχανισμό δράσης των υπομεθυλιωτικών παραγόντων»

1η:
2η:
3η:
ΟΧΙ
ΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ,
κιν. 6937054649, mr_stamou@yahoo.gr
Γ.Σ. 5/26-1-2016,

1. Εμμανουήλ Σπανουδάκης
2. Δημήτριος Μαργαρίτης
3. Ιωάννης Κοτσιανίδης

3 χρόνια, από 26-1-2016

«Η σχέση της κληρονομικής και επίκτητης θρομβοφιλίας με την πορεία της κύησης σε γυναίκες με αποβολές κυήματος. Παλιοί και νέοι παράγοντες που επιδρούν στην κύηση και το όφελος της αντιπηκτικής αγωγής»

1η:6/24-3-2017
2η:21/19-4-2018
3η:
ΟΧΙ
Εμμανουέλα Ζούλια 1. Ιωάννης Κοτσιανίδης
2. Ιωάννης Μητρούλης
3. Παναγιώτης Σκένδρος
«Στόχευση του σηματοδοτικού μονοπατιού JAK/STAT σε ασθενείς με Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία (ΟΜΛ) και Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (ΜΔΣ): Επίδραση στον καρδιαγγειακό κίνδυνο» ΟΧΙ
Στέργιος Ιντζές 1. Εμμανουήλ Σπανουδάκης
2. Ιωάννης Κοτσιανίδης
3. Ιωάννης Σεϊμένης
«Δεδομένα πραγματικού κόσμου στο πολλαπλό μυέλωμα: Συγκρίνοντας θεραπευτικές στρατηγικές με την εθνικότητα, την κοινωνικοοικονομική κατάσταση του ασθενούς και άλλων επιδημιολογικών παραμέτρων μέσω μελέτης επιβίωσης και παραγοντικής ανάλυσης.» ΟΧΙ
Χριστίνα Μισίδου 1. Ιωάννης Κοτσιανίδης
2. Δημήτρης Στάκος
3. Ιωάννης Μητρούλης
«Καρδιαγγειακοί βιοδείκτες στα Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα: Προγνωστική αξία και  πρόβλεψη ανάπτυξης καρδιαγγειακής νόσου.» ΟΧΙ
Μαριάνθη Συμεωνίδου 1. Εμμανουήλ Σπανουδάκης
2. Ιωάννης Κοτσιανίδης
3. Παναγιώτης Σκένδρος
«Δεδομένα πραγματικού κόσμου στο Διάχυτο από μεγάλα Β-κύτταρα Λέμφωμα (DLBCL) : σύγκριση της αποτελεσματικότητας χημειοθεραπευτικών συνδυασμών και της επίδρασης κλινικών ιστολογικών, προγνωστικών και οικονομοτεχνικών παραμέτρων στην επίτευξη και διατήρηση της ύφεσης της νόσου αλλά και επιμήκυνση της επιβίωσης.» ΟΧΙ