Υπηρεσίες Υγείας

Τμήματα νοσηλείας, Εξωτερικά ιατρεία, Εργαστήρια
Περιηγηθείτε στους χώρους της Αιματολογικής Κλινικής