Επικοινωνία

Γεωγραφικός χάρτης και κάτοψη ισογείου
Χάρτης
Fill the form below

Επικοινωνία

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
Δραγάνα Ν. Μάκρης Αλεξανδρούπολης, ΤΚ 68100
Κτίριο Γ, 0 όροφος

Γραμματεία

Φαξ: 2551030439

Γραφείο Ιατρών

Τηλέφωνο: 2551351513

Εξωτερικά ιατρεία

Τηλέφωνο: 2551352518

Ραντεβού: 2551352461 | 2551352464