ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Ειδικότητα Αιματολογίας, Ορισμός Αιματολόγου, Θέλω να γίνω Αιματολόγος
Ειδικότητα Αιματολογίας

Η Αιματολογία ενσωματώνει την κλινική με την εργαστηριακή ιατρική χρησιμοποιώντας και στις δύο περιπτώσεις τις πλέον εξελιγμένες μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας. Ο συγκερασμός αυτός σε συνδυασμό με το ευρύτατο φάσμα νόσων  καθιστά την Αιματολογία μια μοναδική ειδικότητα που εκτείνεται σε όλα σχεδόν τα πεδία της ιατρικής. Επιπλέον, η Αιματολογία είναι στενά συνυφασμένη με όλα τα είδη ιατροβιολογικής έρευνας, βασικής, μεταφραστικής και κλινικής και έχει να παρουσιάσει πρωτοποριακά επιτεύγματα σε πλειάδα νόσων.

Ορισμός του Αιματολόγου από την Ευρωπαική Αιματολογική εταιρία (European Hematology Association):

Ο Αιματολόγος εξειδικεύεται στη διάγνωση, αντιμετώπιση, πρόληψη και διερεύνηση νόσων του αιμοποιητικού, αιμοστατικού και λεμφικού συστήματος, καθώς και ασθένειες οφειλόμενες στην αλληλεπίδραση μεταξύ αίματος και αγγειακού τοιχώματος.

Θέλω να γίνω Αιματολόγος

Το ταχέως εξελισσόμενο πεδίο της Αιματολογίας και η ευρύτητα κλινικής και εργαστηριακής γνώσης την καθιστούν ως μια ιδιαίτερα απαιτητική ειδικότητα, ωστόσο γοητευτική και ιδανική για ακαδημαϊκή καριέρα. Στα πλεονεκτήματά της μπορεί να αναφερθούν το εύρος των νοσημάτων, η άμεση σύνδεση με την έρευνα και οι συνεχώς επεκτεινόμενες θεραπευτικές δυνατότητες σε πολύπλοκα και δυσίατα νοσήματα. Ως μειονεκτήματα μπορεί να θεωρηθούν οι υψηλές απαιτήσεις σε γνώσεις και ιατρική ικανότητα καθώς και ο χειρισμός ασθενών με βαριές, συχνά τελικού σταδίου παθήσεις. Για διευκόλυνση της απόφασης διαβάστε παρακάτω πως επέλεξαν την Αιματολογία εξέχουσες προσωπικότητες στο χώρο :

Πως επέλεξαν την Αιματολογία εξέχουσες προσωπικότητες στο χώρο