Εκπαίδευση

Φοιτητές Ιατρικής, Μοριακής Βιολογίας, Διδάκτορες
Αίθουσα εκπαίδευσης της Αιματολογικής Κλινικής